GEODEZJA

Nasz klient może liczyć na fachowe doradztwo w zakresie usług geodezyjnych oraz obsługę geodezyjną . Wszystkie pomiary dokonywane są nowoczesnym sprzętem  pomiarowym zapewniającym  dokładność pomiarów.

Usługi geodezyjne obejmują  między innymi :

  • podziały i wznowienia granic nieruchomości,

  • scalenia i rozgraniczenia nieruchomości,

  • pomoc  w wyodrębnieniu lokali  mieszkalnych

  • sporządzanie map do celów  projektowych, prawnych i sądowych,

  • wytyczenia obiektów budowlanych,

  • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych,

  • geodezyjna obsługa inwestycji,

  • regulacja stanu prawnego nieruchomości.